Familiepolitik

DET GODE FAMILIELIV

Børnefamilierne har travlt og mangler tid til hinanden. Det skal ikke være en belastning at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Det skulle gerne være en glæde at forøge familien, og et godt børne- og familieliv kræver nogle gode rammer. Vi går ind for:

– Vi ønsker den generelle arbejdstid sat ned til 30-32 timer. Det skal desuden være muligt at tilrettelægge sine livsfaser bedre, så man f.eks. kan aftale fleksibel arbejdstid, nedsat tid og hjemmearbejdsdage med arbejdsgiveren, f.eks. mens man har mindre børn eller i andre situationer, hvor der er brug for det.

– Faren skal have ret til tre måneders barsel, der lægges oven i de 12 måneder, som forældrene i forvejen har. Barselsorloven skal være fleksibel, så forældrene også kan holde barsel sammen i en periode.

– Lukkedage i daginstitutioner afskaffes, bortset fra helligdage.

– Der skal serveres økologisk mad i skoler og børnehaver, og kosten skal være gratis i daginstitutionerne. I skolerne skal forældrene selv betale for råvarerne, mens kommunerne betaler for driften og personalet i køkkenerne. Madordningen skal være obligatorisk, så der ikke gøres forskel på børnene.

– Alle skal have ret til at blive hjemme med syge børn, også f.eks. bedsteforældre.

– Alle børnefamilier med udearbejdende forældre og børn under 10 år skal have et skattefradrag på op til 2000 kroner om måneden for rengøring i private hjem.