Udviklingsbistand

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Danmark er et lille land med en god økonomi. Derfor har vi også råd til at øge indsatsen og gøre en væsentlig forskel, der hvor flygtningene er. Vi ønsker at øge udviklingsbistanden fra den nuværende 0,7 pct. BNI til 1,5 pct. BNI. Men vi skal bruge ALLE pengene der, hvor der er størst behov. At tage så stor en del fra, som integrationspuljen udgør, til nogle udvalgte få, er ganske simpelt ikke fair overfor størstedelen af flygtningene, som sidder tilbage i miserable flygtningelejre.

Vi ønsker at 0,7 pct. fortsat går til udviklingslande og de humanitære projekter, som er i gang. De resterende 0,8 pct. skal øremærkes til at stabilisere og forbedre forholdene for flygtninge rundt omkring i verden.  Vi vil, at Danmark går forrest i denne indsats og motiverer de øvrige industrilande til også at yde en langt større indsats.

Vi vil begynde med specifikt udvalgte højaktuelle flygtningelejre og lave en målrettet indsats i disse ved at sende ingeniører, håndværkere, skolelærere, pædagoger, sundhedsfagligt personale og hvad, der ellers er behov for, for at opbygge et samfund med positivt indhold for voksne og børn. De voksne indbyggere, som kan arbejde, skal være med til at opbygge ud fra de ressourcer, de har. Der skal bl.a. oprettes infrastruktur og købmandsbutikker. Og børn skal kunne lege og gå i skole.

Kolde telte og manglende privatliv skal elimineres. Der skal bygges stabile boliger med plads til familier på en effektiv måde. Det kunne evt. være samlesæts-domer, der nemt kan sættes sammen efter antallet af beboere.

Der skal plantes frugttræer og grønt om boligerne. Jorden skal dyrkes, så lejrene bliver så selvforsynende som muligt.

Der skal anlægges kloakrør, laves hygiejniske sanitetsforhold og lægges rør til vandforsyning. Der skal bygges legepladser, fritidsklubber, skoler og sygehuse.

Og så skal der findes en løsning for oprettelse af et retssamfund, da flygtningelejre ofte er præget af vold og misbrug af børn og kvinder. Derfor er det essentielt med en politienhed. Dette kan evt. oprettes af danske politifolk og jurister i samarbejde med lokale myndigheder i værtslandet.

Vi ved godt, at sætningen ”hjælp i nærområdet” associeres med ingen hjælp overhovedet og med rette anses for tom snak. Når vi skriver ”med rette,” er det fordi, ingen har gjort noget nævneværdigt indtil nu; hverken på venstre- eller højrefløjen. Men det ændrer ikke på, at hjælpen rækker længst der, hvor langt størstedelen af flygtningene er.

Så det giver altså mening og det er det mest solidariske. Og vi VIL hjælpe!