Sundhed

DET HELE MENNESKE

Vi må genoverveje opbygningen af vores sundhedssystem, og den behandling vi tilbyder kritisk og kronisk syge mennesker i dag, der oftest består af symptombehandling.

F.eks. gives en type 2-diabetiker diabetesmedicin med henblik på at justere blodsukkeret. På trods af at type 2 diabetes er en livsstilssygdom, gøres der ikke en større indsats for at fremme den syges sundhed. Det samme gælder de mange danskere med forhøjet blodtryk, som blot får sænket deres blodtryk med medicin, men der gøres aldrig noget ved selve årsagen til det forhøjede blodtryk.

Den kræftsyge tilbydes i bedste fald behandling målrettet selve kræften. Andre gange tilbydes kun lindrende behandling. Men der sættes aldrig ind på at finde årsagen til, hvorfor kræften opstod.

Derfor bør vi genoverveje hele tanken om sygehuse, hvor sygdomme holdes nede, og hellere begynde at tænke i sundhedshuse, hvor sundhed fremmes.

Årsagerne til, at vores system er blevet, som det er i dag, skyldes bl.a. manglen på statslig finansieret forskning i sundhedsfremme. Da det kræver mange ressourcer, er det oftest overladt til medicinalindustrien at stå for denne vigtige forskning, som derfor kommer til at omhandle medicin.

Selv lægestudiet er blevet til medicinstudiet til trods for, at titlen læge bør rumme så meget mere end blot medicin. På medicinstudiet undervises der desuden minimalt i ernæring, trods det har været kendt gennem uendelige tider, at ernæringen er vores primære kilde til både sundhed og sygdom.

 

Psykiatrien

Psykiatrien skal have tilført flere økonomiske og menneskelige ressourcer, dette gælder både voksen-, børne- og ungdompsykiatrien.

Der skal ikke bo psykisk syge blandt andre beboere på hverken bosteder eller herberger.

Psykisk syge har også ret til et sted at bo, hvor de kan være trygge og med nok fagligt kompetent personale til at hjælpe dem.

Psykisk syge skal modtage den korrekte behandling, må ikke udskrives til gaden pga. manglende sengepladser og skal have tilbud om ambulante behandlingsmuligheder.

Der skal findes midler til at bygge nye, tidssvarende, fysiske rammer i psykiatrien.

Kapacitet på de ambulante psykiatriske tilbud skal udvides for at sikre samme garanti for udredning og behandling i psykiatrien som ved fysisk sygdom.

Vi ønsker:

– Mindre bureaukrati og flere varme hænder.

– En fornyelse af lægestudiet og sundhedssystemet, så der ses på det hele menneske, og ikke kun på de sygdomsramte dele og symptomerne. Sund ernæring skal være en større del af sundhedssystemet og samfundet.

– Revidering af de nationale kostråd. Tilslutning til WHO’s kostråd. Sikring af at forfatterne til kostråd er uafhængige af interessekonflikter. Nationale oplysningskampagner om sund kost. Mærkning af de mest kræftfremkaldende fødevarer.

– Forskning i naturmedicin.

– At ansætte biopater på de danske hospitaler til at samarbejde med lægerne om at se på helheden af det enkelte menneske.

– Bedre kommunikation mellem vores sundhedsinstanser og have mere fokus på forbyggende/sundhedsfremme i primærsektoren.

– Større sammenhæng mellem sundhedssystem og samfund, både i forhold til opfølgning og forebyggelse i primærsektoren, men også i forhold til statsfinansieret forskning i god og dårlig kemi, som kan være reference for de produkter, der tilbydes både på hospitaler og i supermarkeder.

– Forbud mod vildledende markedsføring.