Retspolitik

FOKUS PÅ FÆRRE OFRE

Det er retspolitikken, der giver sikkerhed for os og vores familie, det er den som sikrer os alle nogle spilleregler, der gør vi kan fungere sammen i samfundet. Når nogle bryder disse spillerregler, skaber det en kædereaktion af utryghed, mistillid, angst og aggression i større eller mindre grad. Dette er med til at ødelægge stabiliteten i vores samfund, og vi må derfor på bedst mulige vis sikre, at de retslige spilleregler bliver overholdt.

Når nogen dømmes med fængselsstraf, så er det på den ene side for at straffe dem for deres ugerning og på den anden side for at holde dem væk fra samfundet.

Det er velkendt, at det danske retssystem er et af de blideste i verden. Det gælder både længden på domme og afsoningsforhold. Dertil ses ingen udvikling under afsoningen, som tværtimod ofte fører til nye forbindelser indenfor det kriminelle miljø. Det vil sige, at de kriminelle kommer fhv. hurtigt ud igen, de er ikke blevet mere empatiske, tværtimod er de i mange tilfælde blevet mere tilknyttet det kriminelle miljø og den samfundsdestruktive adfærd, der hører til.

Vi mener generelt, at hård kriminalitet skal straffes langt hårdere end i dag. At gøre skade på andre skal koste dyrt. Men det handler ikke kun om straf. Straffen er primært af præventive årsager. Skal samfundet have gavn af en fængselsafsoning, skal der ske en psykologisk udvikling under afsoningen, en afkriminalisering af individet. Det vigtigste må være, at de kriminelle gennemgår hver deres udvikling både psykologisk og som samfundsproduktivt individ.
Der skal kigges på den enkelte og afholdes interviews om, hvad den enkelte selv mener, der skal til for at han/hun kan gå en fremtid i møde uden kriminalitet.

Det skal klarlægges hvilke værdier, personen har i livet og hvad, der betyder noget for vedkommende.

Har personen ingen uddannelse, så skal der fokuseres på opnåelse af dette under afsoningen.

Har personen en uddannelse, må det vurderes, hvordan denne evt. kan være til gavn under afsoningen.

Efter norsk forbillede ønsker vi at indrette fængsler mere indbydende. Vi tror ikke på, man bliver et bedre menneske i grimme og deprimerende omgivelser. Desuden ønsker vi at gøre fængselsinstitutionerne bæredygtige og grønne og give de indsatte ansvar for egen madproduktion mv.

Meditation og yoga samt evt. forsøg med at opdrætte blindehunde i fængslerne (afprøvet med succes i USA) ønsker vi indført. Alt hvad der kan have en positiv og beroligende indvirkning på de indsatte hilser vi velkomment.

Alt i alt vil vi fokusere på at skabe færre ofre ved at resocialisere den kriminelle. Og på at give den kriminelle en mulighed for at bidrage til samfundet og skabe sig et bedre liv efter endt afsoning.