Mærkesager

VORES FEM VIGTIGSTE MÆRKESAGER

 

Læs mere under fanen Politisk program

 

Asylstop i Danmark – det mest solidariske

Vi er blandt de lande med ‘de bredeste skuldre,’ og vi har et ansvar overfor de mange mennesker i Europas nærområder. Om de flygter fra krig, sult eller fattigdom er i vores øjne sekundært. Sagen er at de skal hjælpes, og vi skal bruge vores ressourcer, hvor de gør den største forskel. Ikke på at holde hånden under en industri af menneskesmugling, organsalg, børneprostitution mm.

Vi vil ændre politikken på området, så asyl skal søges fra hjemland eller nærområde. Derudover vil langt færre få asyl i Danmark, da vi vil indføre et krav om, at man skal kunne forsørge sig selv, hvis man kommer her til landet og slår sig ned.

 

Slut med jagten på de svageste i vores samfund

Vi ønsker en større socioøkonomisk retfærdighed og lighed. Skellet mellem rig og fattig skal udlignes, og der skal udvises mere solidaritet med samfundets svageste borgere. Blandt andet ved ændringer i dagpenge- og kontanthjælpssystemet.

 

Fokus på klima, miljø og bæredygtighed

Vi ønsker en målsætning om 100 procent økologi hurtigst muligt og accelereret overgang til 100 procent vedvarende energi. Skadelig kemi i diverse produkter skal udfases.

 

Bedre livskvalitet for børnefamilier

Børnefamilierne har travlt og mangler tid til hinanden. Det skal ikke være en belastning at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Det skulle gerne være en glæde at forøge familien, og et godt børne- og familieliv kræver nogle gode rammer.

 

Demokratisk reform

Velfærdssamfundets fremtid afhænger af, at de folkevalgte handler på folkets vegne. En lang række af vores udfordringer i dagens Danmark skyldes, at særinteresser i større eller mindre grad har fået forrang over flertallets stemme.

Det nævnes ofte, at Danmark er et af verdens mindst korrupte lande. Vi mener imidlertid, at vi kan gøre det langt bedre.