Landbrug og fiskeri

TIL LANDS OG TIL VANDS

Vi ønsker vel alle, at den mad vi putter i munden på os selv og vores børn, er sund mad med naturlige vitaminer og mineraler og uden giftstoffer. Vi ønsker vel også, at den jord vi bor på, er en frugtbar jord fuld af livsgivende vitaminer og mineraler til dyr og planter.

Som det konventionelle landbrug fungerer i dag, presses vores landmænd ud i en overdyrkning af jorden. Det medfører, at jorden udpines for mineraler, og derfor skal der tilføres gødning for at kunne producere mere og mere i en sådan fart, at de naturlige processer ikke kan følge med.

Der er tale om kvantitet fremfor kvalitet; jorden kan ikke følge med, stoffer siver ned i vores grundvand, fødevarerne, der produceres er af dårlig kvalitet ift. vitamin- og mineralindhold. Dertil sprøjtes fødevarerne med gift, hvilket betyder, at vi mennesker putter gift ind i vores kroppe og ikke mindst vores børns kroppe. Giften har også den effekt, at kornet og planterne ikke opbygger samme immunforsvar, som de ellers havde gjort, en proces der giver et større indhold af bl.a. antioxidanter.

Vi har brug for sunde råvarer til at kunne modstå sygdomme, herunder diverse kræftformer. Vores natur og miljø har brug for, at vi ændrer adfærd.

Det er ren propaganda fra økonomiske interesser, der gør at en stor del af befolkningen tror, det konventionelle landbrug er selve grundstenen i vores samfundsøkonomi. Det forholder sig ganske omvendt. Det konventionelle landbrug har en gæld på næsten 400 mia. kr!

Alt fiskeri, som ødelægger vores havmiljø er uacceptabelt. Dræber vi havene, så dræber vi os selv.

Fisk skal igen kunne købes ved havnen hos de lokale fiskere, den tradition skal vi tilbage til. Det er til gavn for de små erhvervsdrivende, for lokalmiljøet og ikke mindst en sjælelig oplevelse at hente sine fisk på kanten af det vand, de kommer fra. Samtidig skal vi selvfølgelig kunne købe den i fiskeforretninger og dagligvarebutikker, så alle har adgang til fisk, også selvom man ikke bor ved vandet.

Vi ønsker:

– At fjerne tilskud til konventionelt landbrug.

– At genoprette alle de miljøforanstaltninger, som den nuværende regering har fjernet.

– Ny lov om brugen af gift. (læs miljøpolitik)

– Målrette lån og tilskud til de, som ønsker at opstarte økologisk landbrug.

– I endnu større grad målrette lån og tilskud til at støtte op om permakultur, hvor jorden behandles på en måde, så den kan genskabe sig selv med langt mere livskraft og blive rig på biodiversitet.

– Alle med husdyrhold kræves som minimum at ændre til økologiske forhold. Så vi kan få mindsket antibiotikaresistensen og de uetiske forhold produktionsdyrene lider under.

– Økologiske varer skal holdes billigere end ikke-økologiske varer. Dette gøres ved at hæve afgifter på ikke-økologi pga. deres miljøbelastning, og ved at sænke moms på økologiske varer. Danske økologiske varer skal holdes i den billigste ende, da disse er mindst klimabelastende, fordi transporten fra leverandør til kunde er kort.