Klima og miljø

EN HÅND TIL JORDEN

Miljøet er bl.a. alt det, vi indånder, den mad vi putter i munden, og det vand som kommer ud af vores vandhaner. Miljøet er rundt om os og inde i os. Vi kan ikke adskille os selv fra det miljø, vi er en del af.

Derfor er det også absurd, at det ikke er en selvfølge, at vi bevæger os mod et sundere, grønnere miljø, uanset hvilke partier, som sidder i regeringen.

Vi SKAL have ren luft, ren mad og rent vand. Andet er uacceptabelt. Vi ønsker at højne folkesundheden med en målsætning om:

– 100% økologi hurtigst muligt.

– Accelereret overgang til vedvarende energi.

– Forbud mod at forgifte jorden, både industrielt og privat. (særtilladelser i enkelte tilfælde).

– Markant sænkning af trafikforurening.

– Oprettelse af flere naturområder med plads til biodiversitet.

– Produktion af ikke-nedbrydeligt materiale skal i videst muligt omfang udskiftes med nedbrydelige alternativer.

– Skadelig kemi i diverse produkter (fødevarer, legetøj, kosmetik, generelt div. brugsgenstande) skal udfases af det danske forbrugsmarked.

– Udarbejdelse af handleplan for optimering af vandkulturen i bække, åer, søer og hav.

– Danmark skal være forgangsland ift. klimaaftalen.