Hvilken type parti?

ET VISIONÆRT PARTI

Vi går ind i politik for at gøre en forskel. Vi har en vision for, hvilken retning det danske velfærdssamfund skal bevæge sig i – bæredygtigt og solidarisk. Vores ambition er maksimal politisk indflydelse ved at sætte den nationale politiske dagsorden.

Vi går ikke ind i politik blot for at gøre politisk karriere, vinde ministerpladser eller gennemføre mindre politiske reformer.

 

ET AUTENTISK PARTI

Vi siger, hvad vi mener. Vi mener, hvad vi siger.

Vi formulerer ikke vores politik under taktiske hensyn til eksisterende vælgersegmenter.

 

ET FOLKELIGT PARTI

Vi er på befolkningens side. Vi lytter til folkets visdom. Vores vision for Danmark er inspireret af dialog med såkaldt ‘almindelige’ danskere. Vi taler i et sprog, som folk kan forstå.

Vi taler ikke nedsættende om eller til dem, vi er uenige med.

 

ET SERIØST PARTI

Vi fokuserer på de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Vi imødekommer udfordringerne med rationelle politiske tiltag. Tiltagene er baseret på almindelig sund fornuft og har ofte demonstreret deres effektivitet enten historisk i Danmark eller i andre lande.

Vi laver ikke politisk eksperimenter blot for at ruske op i tingene og prøve noget nyt.