Forsvar

FORSVAR MEN IKKE ANGREB

Uafhængige Demokrater går ind for et velfungerende forsvar af dansk territorium, fortsat NATO-medlemsskab og dermed også at bruge min. 2 pct. af BNP på forsvarsbudgettet.
Som EU-modstandere er vi modstander af et EU-militær med de overstatslige forpligtelser og situationer, det vil medføre. Som i øvrigt er helt unødvendigt, i fht. hvordan vi sikkerhedspolitisk er sikret igennem NATO.

Desuden er vi modstander af vort nuværende forsvars struktur, der i for høj grad er baseret på internationale aktioner, alt for langt væk fra Danmark. På bekostning af vort hjemlige territorial-forsvar, vore egentlige NATO-forpligtelser og samarbejdet med vore nærmeste naboer.

Dansk forsvar og beredskab skal styrkes, således at såvel militære og civile opgaver som globale cyber-trusler, territoriale krænkelser mm. kan imødegås på fornuftig og forsvarlig vis.

Demokrati kan ikke indføres med bomber i regioner og kulturer, hvor et flertal ikke ønsker det. Men dansk demokrati, fred og frihed skal kunne forsvares, om nødvendig også militært, i samarbejde med vore nabolande og NATO-partnere.

Dansk krigsdeltagelse i andre verdensdele siden 2003 har udelukkende været rene folketingsbeslutninger med simpelt, og i visse tilfælde med meget spinkelt, flertal og ikke pga. NATO-forpligtelser.
Til gengæld er der økonomiske NATO-forpligtelser for vort eget hjemlige forsvar, som vore politikere meget langt fra har ønsket at leve op til.

Uafhængige Demokrater er modstander af disse krigsdeltagelser, men da vi går ind for demokrati, har vi bl.a. et forslag om, at dansk krigsdeltagelse − bortset fra direkte militære angreb på Danmark og andre NATO-lande − skal vedtages med mindst 2/3 folketingsflertal. Og krone for krone finansieres særskilt for den enkelte ”operation.”
Det vil forhåbentlig kunne begrænse dansk deltagelse i fjerne krige og konflikter og alt for snævre politiske flertals læggen sig fladt ned for USA, NATO og EU, hvis folketinget også først skal finde de mange millioner eller milliarder udenfor det vedtagne forsvarsforlig, finanslove osv.

Undtaget er naturligvis FN-fredsbevarende aktioner, piratbekæmpelse eller f.eks. eskortering til bortskaffelse af kemiske våben, humanitær hjælp mm.