EU

UD AF FÆLLESSKABET, FOR SAMMENHOLDETS SKYLD

Vi er ikke imod fællesskab, men EU er ikke hvad det oprindeligt var ment til at være – i hvert fald ikke for den enkelte borger i diverse EU-lande. Hvad der kunne være fællesskab, styrke og sammenhold, er i stedet en markedsplads for store industrier.

En centralisering af magten har gjort det nemt for den økonomiske elite at kontrollere EUs politik. De enkelte lande mister i større og større grad deres suverænitet og derved indflydelse på egen politik. Den enkelte borger har ikke længere overblik over, hvad der foregår derude, et eller andet sted, formentlig helt uden for Europa-Parlamentet. Love og regler bliver ganske enkelt trukket ned over hovederne på os.

Vi vil ud af EU. Vi vil have retten til selv at bestemme grænseværdier, love og reguleringer. Vi vil et bedre Danmark, end det EU tillader. Men først og fremmest vil vi have en folkeafstemning om et DEXIT.

Vi ser ingen hindringer i at kunne fortsætte handel på tværs af grænser og lave samarbejdsaftaler med de øvrige lande, men det bliver på vilkår, som Danmark kan stå inde for. Faktisk håber vi, at de øvrige lande vælger ligeledes at trække sig fra EU, genfinde sig selv og give magten tilbage til borgerne.

Vi må opgive EU, hvis vi vil beholde sammenholdet.