Dyrevelfærd

RESPEKT OG GODE FORHOLD

 

Husdyr/produktionsdyr

De fleste af os er heldigvis enige om, at produktions-dyrene skal have det så godt som muligt, mens de lever.

I forhold til kødproduktion ønsker Uafhængige Demokrater, at alt husdyrhold som minimum falder ind under det udarbejdede regelsæt ”velfærdsdelikatesser” fra Dyrenes Beskyttelse.

Taler vi mælkeproduktion, må vi tage hensyn til, at køer kun får én kalv pr. fødsel, som de knytter et stærkt moderligt bånd til. Vi ønsker derfor, at der nedskrives et gældende regelsæt om, at kalve forbliver hos deres mor til de er kønsmodne.  Herefter kan tyrekalven sorteres fra, mens kvien bør forblive i flok med sin mor, hvis denne selv skal bruges som malkeko. Pilotstudie fra Nordjylland har vist, at en malkeko har rigelig mælk til både kalv og producent.

Produktionen af æglæggende høns, skal ændres, så der ikke længere sker en aflivning af hanekyllinger ved produktionen. Det bør være producentens ansvar, at hanekyllingerne fedes op og bruges i kødproduktionen, når de er gamle nok.

Vi ønsker desuden, at alle høns som minimum holdes ud fra det økologiske regelsæt. Alle andre typer, såsom buræg, skrabeæg og frilandsæg, bør forbydes.

Kontrol af forholdende kan tænkes fortsat at blive udført af Dyrenes Beskyttelse, men i samarbejde med dyrepolitiet, som registrerer afgørelsen af kontrolbesøget.

(Et mere uddybende regelsæt vil blive fremstillet i samarbejde med repræsentanter fra frilandsproducenter og dyreværnsorganisationer, når Uafhængige Demokrater er i position til reel indflydelse.)

 

Dyrepoliti

Vi går ind for, at der skabes en specialenhed med den rette faglige viden indenfor dyreværnssager. Denne enhed skal have rettigheder til at uddele bøder og uden varsel at fjerne dyr fra steder, hvor der er mistanke om vanrøgt. Dyrene skal holdes i sikker forvaring, til der er faldet dom i sagen. Dømmes man for vanrøgt mod dyr, mister man sin rettighed til at holde dyr. Dette gælder kæledyr som husdyr.

Der skal etableres mobile to-mands enheder i hver af de danske regioner, som hurtigt kan rykke ud ved behov. Der skal kun være ét nummer, folk behøver huske, som går ind til en central, der videreformidler opgaverne til rette enheder. Derudover skal der laves opfølgende tjek, og landmænd får uanmeldt besøg.

 

Hundeloven

Der er 13 oplistede ulovlige hunderacer, som pga. af deres egenrådighed eller territorielle beskyttertrang er vurderet til at have farlig adfærd. Vi mener dog ikke, at det handler om hunden, men om mennesket bag. Derfor ønsker vi loven ændret, så racerne ikke længere er ulovlige, men blot frarådes. Dertil skal der et helt specielt hundekørekort til at måtte holde disse racer. Dette udstedes af to uafhængige professionelle statsautoriserede adfærdsbehandlere.

Begge adfærdsbehandlere skal være enige om udstedelsen af hundekørekortet, som efterfølgende registreres hos dyrepolitiet. Efterfølgende laves der en årlig opfølgning, hvor en enkelt adfærdsbehandler kommer forbi og ser forholdene/samspillet an. Er der sket ændringer, så denne adfærdsbehandler er i tvivl om, hvorvidt ejeren stadig formår at have hunden, må dyrepolitiet kontaktes, og en anden adfærdsbehandler involveres i vurderingen. Er begge adfærdsbehandlere enige om, at ejeren ikke formår at have hunden, tilbagetrækkes hundekørekortet, og hunden bringes i sikker forvaring, til der er dom i sagen. Medmindre sagen frafaldes søges nye muligheder for hunden.

Den som ansøger om en hunderace af de 13 oplistede hunde, skal selv betale alle udgifter til adfærdsbehandlere samt et beløb for administration af hundekørekortet. Derved filtreres useriøse og på forhånd ikke egnede potentielle hundeejere fra, inden processen igangsættes.

 

Cirkusdyr

Dyr hører ikke til i et cirkus. Der har været alt for mange beviser på, at træningen af cirkusdyr involverer mishandling. Dertil er det psykisk stressende for dyr at være i en arena omgivet af larm, spotlys og mange mennesker. Og leveforholdene under turneen er ligeledes ikke forsvarlige. Vi ønsker derfor et forbud mod brugen af dyr i cirkus.