Arbejdsmarked og beskæftigelse

ET FLEKSIBELT ARBEJDSMARKED MED FLERE FRIE VALG

Vi ønsker et mere rummeligt arbejdsmarked med plads til alle, uanset om man kan arbejde på fuld- eller nedsat tid af forskellige årsager. Der skal være en god balance mellem fritid og arbejde, og det kan variere, hvornår man opnår den balance. Både fra person til person, men også i forhold til hvor man er i livet. Det kan være, man har lyst til at være mere hjemme, når man har små børn, for så at arbejde mere når børnene bliver større. Eller blive iværksætter, bygge en virksomhed op, udvikle et nyt produkt eller starte en socialøkonomisk virksomhed. Andre har brug for skåne- eller flexjob, eller har et handikap, som gør at de ikke kan arbejde på samme vilkår som en uden handikap.

 

Arbejdsmarkedet

Vi vil arbejde for at indføre en 30/32 timers eller en fire dages arbejdsuge. Vi skal have mere tid til at leve og gøre de ting, vi har lyst til.

Vi ønsker at indføre mindsteløn på det danske arbejdsmarked og komme social dumping til livs.

Vi mener, alle landsdækkende overenskomster skal ophøjes til lov (efter norsk model).

40 års fuldtidsarbejde giver ret (ikke pligt) til at gå på folkepension.

Vi vil gøre servicebranchen skatte- og momsfri. Ansatte i serviceindustrien (rengøring, vinduespudsere, flyttemænd og gartnere m.fl.) skal have et yderligere fradrag på f.eks. 150.000 årligt. Argumentet for dette er, at køberne af ydelserne har betalt skat af deres løn, og de skal derfor ikke betale leverandørens skat også. Det vil betyde, at Danmark vil få et helt anderledes og retfærdigt ufaglært jobmarked.

Vi mener, at alle lønmodtagere skal være omfattet af pensionsordning fra første arbejdsdag.

Kædeansvar skal indføres og ophøjes til lov.

Beskæftigelsesområdet

Vi mener, at aktivering hos ’anden aktør’, løntilskud og virksomhedspraktik skal afskaffes, da det er ren statistikpleje og sjældent fører til varig beskæftigelse.

Efterlønsordningen skal rulles tilbage til den aftale, der var gældende før 2006.

Ressourcesvage og socialt udsatte unge borgere skal have et specielt sammensatte tilbud af varierende længde. Produktionsskoler, STU, mentorstøtte og lign. Og de skal have kvalificeret hjælp til at vælge job eller uddannelse, der passer til deres ressourcer, kompetencer og ønsker.

Kommunal lægekonsulentordning afskaffes. Sagsbehandlere og jobkonsulenters mulighed for at erklære en sygemeldt borger rask skal afskaffes. Vi vil arbejde på at afskaffe Jobcentrene i deres nuværende form og lægge jobindsatsen for dagpengemodtagere ud til A-kasserne. Borgere, der ikke er forsikret i A-kasse og modtager kontanthjælp, skal have anden kvalificeret hjælp til at komme tilbage i job.

Ressourceforløb må maks. vare et år. Ressourceforløb kan og skal føre til en afklaring om funktionsniveau og arbejdsevne, så borgeren kan komme i ordinær beskæftigelse, uddannelse, skånejob, fleksjob eller på førtidspension.

Borgeren skal selv have mulighed for at sende sin sag i Ankestyrelsen.